top of page
Search
  • Writer's picturejanezhudovernik

🚀 "Ponastavite se v 4 korakih" 🌟


Ko se v poslovnem okolju soočite z neuspehi 💼, kot so na primer napake, ovire, izguba miselnega toka ali tehnične težave, vam lahko tehnika 4 F Daniela Kirschenbauma (Fudge-Fix-Forget-Focus = izbriši, popravi, pozabi, osredotoči se) pomaga ponovno pridobiti osredotočenost in učinkovito delovati. 🎯👩‍💼1️⃣ Izbriši: Priznajte napako in sprejmite, da so neuspehi normalen del vsake poti. 🌈👌

2️⃣ Popravite: Prepoznajte težavo in sprejmite ustrezne ukrepe za njeno odpravo. Na primer, med predstavitvijo naredite premor, globoko vdihnite in po potrebi poglejte v zapiske. 📝💡

3️⃣ Pozabite: Sprostite negativna čustva, povezana z neuspehom. Za 10 sekund preusmerite pozornost na dihanje, osredotočite se na zvoke okoli sebe ali se naravnajte na telesne občutke. 🧘‍♂️🔇

4️⃣ Osredotočite se: Ponovno se osredotočite na svojo uspešnost in cilje. Predstavljajte si, da ste brezhibno izvedli predstavitev ali opravili nalogo. 🎯💪


🌟 Tehnika 4-F je vsestranska in jo lahko uporabljate tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Učinkovita je tudi v športu in drugih situacijah, kjer se soočate z ovirami ali delate napake. Sprejmite to metodo, da boste gradili vztrajnost in odpornost na vseh področjih svojega življenja! 💼🌱💪

6 views0 comments

Commentaires


bottom of page