top of page
Search
  • Writer's picturejanezhudovernik

Kako lahko vplivamo na svoje razpoloženje?

Predstavljajte si, da vam dam naslednjo nalogo.

Imate možnost zaslužiti 10.000 €, če v treh minutah proizvedete solzo žalosti. Pri tem si ne smete pomagati s kakršnimikoli pripomočki, npr. čebulo, solzivcem ali da vas nekdo dregne v oko. Skratka, sami od sebe morate potočiti solzo ža­losti.


💣 Če vam ne uspe, morate vi plačati 10.000 €.

Ste pripravljeni sprejeti izziv? 🏆 Kako bi proizvedli solzo žalosti?


Večina ljudi odgovori, da bi v svojih mislih podoživeli kakšen žalosten dogodek. Vključili bi vizualizacijo – mentalne predstave in notranji govor. Mislite, da je to dovolj?


😥Solza žalosti je rezultat. Rezultat pa je v našem primeru posledica razpoloženja. Zavedati se moramo, da na svoja čustva in telesne občutke lahko vplivamo preko dveh kanalov, in sicer umskega in telesnega.


💪 💪💪 Na svoje razpoloženje lahko vplivamo tudi preko telesa. Vsako čustveno stanje (v našem primeru žalost) ima svoj »prstni odtis« – svojo točno določeno fiziologijo.


Pod pojmom fiziologije telesa si bomo poenostavljeno predstav­ljali predvsem tri dejavnike, ki imajo velik vpliv na razpoloženje in s tem tudi naravnanost. Ti trije dejavniki so:

1️⃣ dihanje

2️⃣ govorica telesa

3️⃣obrazna mimika


Brez tega, da boste vključili tudi svoje telo in ustrezno prilagodili zgornje tri dejavnike, boste težko uspešni pri nalogi.


✅ Več o tem kako uporabiti svoje telo za obvladovanje svojih čustev in mentalno trdnost v knjigi Uspešni pod pritiskom: https://www.uspesnipodpritiskom.si/70 views0 comments

Commenti


bottom of page